Allah Murka, 40 Warga Hindu Di India Mengalami Kebutaan Akibat Merobohkan Masjid

Tabloid Anshari Expres yang terbit tiap-tiap Ahad di Hindia menyampaikan apabila ada sekelompok beberapa orang Hindustan yang begitu fanatik, yang sudah demikian lama ingin menyerang Islam, mereka merobohkan satu Masjid Barbari pada tanggal 6 December 1992. Tabloid itu mengabarkan apabila kurang lebih 40 orang Hindustan yang bersekongkol merobohkan masjid itu segera buta, yang beberapa dokter telah angkat tangan, tidak dapat mengobati kebutaan mereka itu. Orang-orang yang dapatkan musibah buta mata maupun yang lain, yang turut dan dalam usaha merobohkan Masjid Barbari itu sekarang ini hidup dalam kesengsaraan. Mereka peroleh pertolongan dari perserikatan group Hindustan. 

Hasil gambar untuk Allah Murka, 40 Warga India Mengalami Kebutaan Akibat Merobohkan Masjid

Ada salah seorang ikhwan yang saya peroleh waktu saya kerjakan penyelidikan dalam momen mengenaskan itu, dia berkata, “Seluruh warga yang turut serta dalam perbuatan yang sekian gegabah itu (merobohkan masjid) ditimpa kebutaan atau lumpuh badan. ” 

Musibah dalam peristiwa ini ataupun musibah-musibah yang lain yang Allah timpakan pada beberapa pelaku dosa yakni bukti riil apabila Allah Ta’ala selalu menolong agama mulia ini, Islam, dan Dia membela orang-orang yang beriman. 
Walaupun musuh-musuh Islam selalu berusaha menghancurkan Islam dan grup muslimin dengan bermacam langkah, namun Allah telah berjanji senantisa memuliakan dan meninggikan agama-Nya dan menolong dan membela orang yang beriman. 

Walaupun musuh-musuh Islam berupaya menghancurkan agama Islam dan kelompok Muslimin dengan semua langkah, tetapi Allah telah berjanji akan senantiasa memuliakan dan meninggikan agama-Nya dan menolong dan membelanya walaupun beberapa orang kafir membencinya. Allah Ta’ala berfirman, 

“Yang sekian itu yaitu lantaran sebenarnya mereka nenentang Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah, jadi sebenarnya Allah sekian keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr : 4) 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Seungguhnya Allah betul-betul menangguhkan siksaan atas beberapa orang dzalim jadi bila Dia sudah menyiksanya, jadi tak ada yang terlewat sedikit juga. ” Lantas, beliau membaca Surat Hud : 102, ‘Dan sekianlah adzab Tuhanmu, apa apabila Ia mengadzab masyarakat negeri-negeri yang berbuat zalim. Sebenarnya adzab-Nya itu yaitu sekian pedih lagi keras. ” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim) 

Sumber : http :// mediaherbalis77. blogspot. com/2016/09/allah-murka-40-orang-hindu-di-india. html
http://serbaade.blogspot.co.id/2016/11/allah-murka-40-orang-hindu-di-india.html